Heliconius erato

Scientific name: heliconius erato

English name: red postman butterfly